Nieuws

Februari 2019

Nieuwe poloshirts voor het schooluniform

Halverwege 2018 deed het nieuws de ronde dat het Ministerie van Onderwijs gratis nieuwe poloshirts zou gaan verstrekken als vervanging van de huidige blauwe overhemd blouses van het schooluniform.

Het schooluniform is verplicht voor de leerlingen van de Openbare Scholen en dient door de ouders zelf betaald te worden. Wij hebben daarom voor een groot aantal hulpbehoevende kinderen halverwege vorig jaar allerlei delen van het schooluniform aangeschaft met uitzondering van de blauwe overhemd blouses, in afwachting van de nieuwe 'gratis' poloshirts.

In augustus 2018 aan het begin van het nieuwe schooljaar bleken de nieuwe shirts niet beschikbaar vanwege vertraging in het productieproces. De nieuwe poloshirts zouden in de loop van het schooljaar worden geleverd bij de scholen.

Onlangs doken echter de eerste poloshirts op in diverse winkels. Voor de provincie Puerto Plata, waar Sosúa onder valt, zijn deze geel. Voor de andere provincies is een andere kleur voorgeschreven. Inmiddels blijkt ook dat de poloshirts niet gratis verstrekt worden door de overheid, maar te koop worden aangeboden in de winkels ... voor een hogere prijs dan de  blauwe overhemd blouses van voorheen.

Ondanks mooie toezeggingen van de overheid staan hulpbehoevende gezinnen nog steeds met lege handen en kunnen hun kinderen niet naar school als ze niet beschikken over het verplichte poloshirt. 

Voor ons blijft er onverminderd werk aan de winkel!

 

Oktober 2018

Beste vrienden, sponsors en donateurs van Stichting Help Sosuakids naar School,

Het bestuur van de Stichting Help Sosuakids naar School heeft besloten tot een verandering van de juridische structuur voor de werkzaamheden van de stichting.

Om de continuïteit van de werkzaamheden van onze stichting te waarborgen heeft het bestuur van de Stichting Help Sosuakids naar School besloten om met ingang van 1 oktober 2018 onze activiteiten onder te brengen bij de Stichting Colour4kids, die ook een ANBI status heeft. Als gevolg hiervan zal de Stichting Help Sosuakids naar School worden ontbonden.

lees meer >>