Bakkersopleiding betekent ‘Brood op de plank’

Dankzij Help Sosuakids naar School heeft de Colegio Asher een professionele bakkersoven kunnen aanschaffen, door een flinke donatie van een Nederlandse stichting, die educatieve projecten ondersteunt.Bi

Bij de Colegio Asher, een school in een achterstandswijk van Sosúa, bestond al langere tijd de wens en behoefte om een praktijkopleiding brood- en banketbakker te starten voor jongeren vanaf 16 jaar. Deze opleiding, die bijna gratis is, biedt zowel de leerlingen van de Colegio Asher, als andere  kansarme jongerenuit de omgeving van de school, een serieuze kans op een baan in de detailhandel of in de horeca. 

Een compleet  ingericht lokaal was al beschikbaar, alleen de oven ontbrak nog. Nu de bakkersoven is geïnstalleerd, wordt naast de praktijkopleiding, ook brood gebakken voor de leerlingen op deschool en hulpbehoevende gezinnen in achterstandswijken in en rond Sosúa.

Dit project betekent 'Brood op de plank' voor vandaag en in de toekomst!