Peru

Hulp aan straatkinderen in Cusco

 

Colour4kids ondersteunt het werk van stichting Inti Huahuacuna in Cusco; de 'zilverstad' van Peru. Deze Peruaanse stichting zet zich in voor de verbetering van de levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme wijk- en straatkinderen in Cusco.

In 1999 heeft Dolores Suárez, een Peruaanse vrouw uit Cusco, in samenwerking met een groep Peruanen een Asociación opgericht onder de naam Inti Huahuacuna met als missie: 'Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme wijk- en straatkinderen in Cusco'.

Inti Huahuacuna betekent “Kinderen van de zon”. Het is een benaming in het Quechua, de oude indianentaal die in de Andes nog veel gesproken wordt. Dolores deed tot medio 2010 haar werk samen met een Peruaans team in twee opvanghuizen. Deze wijkgebouwen hadden zij in bruikleen en boden geen zekerheid voor de toekomst. Dankzij de warme steun van vele donateurs heeft Inti Huahuacuna een nieuw eigen opvanghuis kunnen bouwen in de achterstandswijk Almudena. In dit opvanghuis zijn beide projecten samengevoegd. Op 11 september 2010 zijn de deuren van dit nieuwe opvanghuis officieel geopend.

Samenwerking met Nederlandse stichting

Stichting Kinderen van de Zon is in 2003 opgericht met als hoofddoel het verbeteren van de levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme wijk- en straatkinderen, die leven in de derde wereld.

Al van jongs af aan wil de Nederlandse Marianne Schepers zich maatschappelijk inzetten voor kansarme kinderen. In 2001 gaat zij voor de eerste keer naar Peru, om met de straatverkopertjes van de stad Cusco te werken. Het werk met deze kinderen raakt Marianne zo intens, dat zij na thuiskomst besluit zich blijvend in te zetten voor een betere toekomst van de kansarme wijk- en straatkinderen in Peru.

Vanaf 2001 werkt Marianne jaarlijks enkele maanden als vrijwilligster in Peru. De rest van het jaar zamelt zij in Nederland geld in, om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.

Bij de uitvoering van de projecten in Cusco werkt Colour4kids nauw samen met Marianne Schepers van stichting Kinderen van de Zon.