Doneren - ANBI

Om uw donatie voor Help Sosuakids naar School voor de volle 100% te kunnen besteden, gaat onze voorkeur uit naar een rechtstreekse transactie via het rekeningnummer NL75 INGB 0000 020204 t.n.v. Colour4kids in Amsterdam onder vermelding van ‘Help Sosuakids’.

Uiteraard kunt u ook online donerenmaar in dat geval  wordt 8% verwerkingskosten ingehouden op uw donatie.

Klik voor online doneren op de volgende link

Online Doneren Colour4kids/Sosuakids

Periodieke schenking

Wanneer u ons vijf jaar of langer met een vast bedrag steunt, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. Hiervoor is een schriftelijke overeenkomst nodig tussen u en Stichting Colour4kids.Wij kunnen u desgewenst een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst toesturen.

Het op laten maken van een notariële akte voor een periodieke schenking niet nodig.

Klik op onderstaande link om de periodieke overeenkomst te downloaden en te printen:

Periodieke overeenkomst Gift in Geld (pdf)

Wilt u meer informatie van de Belastingdienst klik dan op de volgende link:

Info Belastingdienst Periodieke overeenkomst voor Goede Doelen 

U kunt uiteraard ook contact opnemen met ons om dit samen met u te regelen. 

ANBI

Stichting Colour4kids is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://anbi.nl/belastingvoordeel/

Ons RSIN (fiscaal) nummer is: 813913950

Ons KvK nummer is: 34159861