Project - Colegio Evangelico Asher

Help Sosuakids naar School biedt sinds eind 2006 financiële steun aan de Colegio Evangelico Asher door middel van betaling (van een deel) van de lerarensalarissen, leermiddelen en inrichting van de school zoals aanschaf van instrumenten voor het Natuurkunde lokaal, het opzetten van een complete bibliotheek en een bakkersopleiding.

De gelden die beschikbaar worden gesteld aan de Colegio worden beheerd door de in 2008 opgerichte Dominicaanse stichting; de 'Asher Foundation'. 

 

De Colegio Evangelico Asher is een privé school die in 2006 is gestart door het echtpaar Judith en 'pastor' Roberto Terrero met als doel om kansarme Dominicaanse kinderen en  kinderen van Haïtiaanse vluchtelingen uit de sloppenwijk op de vuilnisbelt vlakbij het dorpje La Union onderwijs te geven. Zij startten met 65 kinderen, die niet naar het reguliere onderwijs konden. De Colegio valt wel onder de regelgeving van het Ministerie van Onderwijs maar ontvangt geen geld van de overheid en is volledig aangewezen op hulp van buitenaf.  

 

De school groeit snel en biedt in 2008 inmiddels onderwijs én een dagelijkse maaltijd aan zo'n 350 kansarme Dominicaanse kinderen en Haïtiaanse vluchtelingenkinderen uit de nabije omgeving. Het onderkomen waar men les geeft, was te krap voor een dergelijk aantal kinderen en voldeed bouwkundig niet aan de gewenste eisen en veiligheid. Judith en Roberto besloten daarom op zoek te gaan naar een andere locatie. Een Canadese stichting heeft in 2015 en 2016, in La Union, een deelgemeente van Sosúa, drie schoolgebouwen gebouwd, waarvan één met keuken en kantine. De Colegio Evangelico Asher heeft deze gebouwen sindsdien in bruikleen voor educatie.
 

Onze hulp aan de Colegio Evangelico Asher is nog steeds noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen blijven bieden aan de ruim 350 kinderen die inmiddels naar deze school komen! Ondanks de hoge kwaliteit van het onderwijs draagt de overheid nog steeds niets bij. De kosten voor lerarensalarissen, leermiddelen, lesmaterialen en de dagelijkse schoolmaaltijd drukken zwaar op de begroting en kunnen mede dankzij de donateurs van Help Sosuakids naar School worden betaald.