Guatemala

Project 2024 - Uitbreiding School voor Speciaal Onderwijs - San Martín Jilotepeque, Guatemala

Dit project is momenteel in voorbereiding en betreft de uitbreiding van de openbare  school voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met een beperking in San Martín Jilotepeque – Chimaltenango – Guatemala.

In de bergen van Guatemala is deze school de enige in de zeer wijde omgeving die onderwijs biedt aan ca. 40 kinderen/jongeren met een beperking.

Wat de kinderen en jongeren gemeen hebben, is dat ze allemaal tot de plaatselijke Maya bevolking behoren en afkomstig zijn uit families die op of onder de armoedegrens leven.

Het huidige schoolgebouw bestaat momenteel uit 1 groot lokaal, 2 kleine lokalen, 2 toiletruimtes, keuken, kantoorruimte en een speelplaats. Er is dringend behoefte aan meer ruimte voor onderwijs, therapie, lichamelijke oefeningen en  andere activiteiten.

Op het dak van het huidige gebouw is uitbreiding mogelijk middels de bouw een drietal lokalen. Daarnaast is de aanleg van een ‘helling’ nodig waarmee minder valide kinderen/jongeren toegang krijgen tot deze nieuwe ruimtes op de eerste verdieping.

Met deze uitbreiding neemt naast de opvangcapaciteit ook het niveau en het aanbod van de activiteiten van de school aanzienlijk toe.

De totale kosten voor de uitbreiding van de school inclusief de muurschildering zijn begroot op 15.000 euro.

De openbare school is in 2005 op initiatief van de Asociación para el Desarrollo de Personas con Capacidades Especiales, ASODIPSE opgericht.

Het schoolgebouw is eigendom van de gemeente San Martín Jilotepeque en is vanaf de oprichting door de gemeente gratis beschikbaar gesteld voor onderwijs aan kinderen met een beperking gedurende een periode van tenminste 50 jaar. De gemeente betaald eveneens de kosten voor elektriciteit, water en vuilnisophaal.

Het geld voor de lerarensalarissen en aanschaf van de lesmaterialen en leermiddelen ontvangt de school van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast ontvangt de school op zeer beperkte schaal ook af en toe kleine donaties, materiële- of persoonlijke hulp van particulieren, lokale bedrijven en instanties.

Het project wordt uitgevoerd door een lokale aannemer.

De lokale bijdrage bestaat uit het betrekken van de ouders en/of vrijwilligers bij de uitvoering van het bouwproject. De directeur van de school heeft aangegeven dat er dagelijks twee vrijwilligers bij de constructie werkzaamheden hulp zullen bieden.

Het dak op de eerste verdieping is enkele jaren geleden geplaatst en gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs. De financiering van de bouw van de drie nieuwe lokalen op deze eerste verdieping ligt echter bij de school en is aangevraagd bij Colour4kids.

Het project is via onze vaste projectbegeleider in Guatemala en Honduras – Carin Steen – ingediend. Zij is bekend met de school en heeft rechtstreeks contact met directeur Elmer Hernández Lara van de school. Carin verblijft momenteel in Guatemala en heeft inmiddels een prachtige muurschildering aangebracht op de buitenmuren van de school met een team van vrijwilligers. Klik op muurschildering voor het verslag met foto's van dit schilderproject.

Wanneer zij niet in Guatemala is, wordt de projectbegeleiding en het bezoeken van de projectlocatie overgenomen door een vriendin van haar - Cristy Velasco - in San Martin Jilotepeque. 

Wanneer u een steentje bij wil dragen aan dit hartverwarmende en kleurrijke project kunt u een donatie doen via de link ... colour4kids/doneren ... het volledige bedrag dat u doneert komt ten goede aan dit project!