Guatemala

Project 2016 - Muurschildering rond de basisschool in Chimachoy

In juni 2016 is een start gemaakt met een mega-muurschildering op een bijna 70 meter lange muur rondom een basisschool in het Maya Kaqchikel dorpje Chimachoy in Guatemala. Samen met de kunstenaar Carin Steen zijn kinderen van de lokale basisschool met leden van de lokale gemeenschap begonnen met het ontwerp van de schildering en het prepareren van de muur. Het uiteindelijke schilderen gebeurt met leerlingen van de middelbare school.

Het doel van deze “community mural” is om de hele gemeenschap bij het project te betrekken en een werk van hoge kwaliteit te creëren dat de visie van de deelnemers uitbeeldt.

Voor deze muurschildering is het thema 'Onze Cultuur' gekozen. Dit thema omvat een verscheidenheid aan aspecten en geeft de deelnemers grote vrijheid om hun geschiedenis, tradities, gewoontes en dromen voor de toekomst uit te drukken. De expressie van de lokale cultuur helpt de eenheid binnen de gemeenschap en trots op hun geschiedenis en tradities te verhogen. Het leert de jeugd de geschiedenis, tradities en waarden van de gemeenschap en draagt bij aan het behoud van eigen cultuur en identiteit in de toekomst. Daarnaast verfraait de muurschildering de leefomgeving en wordt tevens een herkenningspunt en mijlpaal in de regio.

De uitvoering van dit bijzondere project is mogelijk dankzij donaties van Colour4Kids, The Pollination Project, Uno Más Foundation en een aantal particuliere sponsoren.

MuralArte Guate

De muurschildering is een project van MuralArte Guate. Deze organisatie creëert muurschilderingen in openbare ruimtes in Guatemala en andere landen, zowel om de omgeving verfraaien als om een kunstwerk te creëren dat de dialoog provoceert of een positieve en constructieve boodschap van en voor de lokale gemeenschap uitbeeldt.

MuralArte Guate is opgezet door Carin Steen, een Nederlandse kunstenaar woonachtig in Guatemala, die tientallen muurschilderingen heeft geschilderd in verschillende landen, waaronder twee muurschilderingen voor Colour4Kids bij de ProNiño opvanghuizen voor straatkinderen in El Progreso - Honduras.

Aanpak en werkwijze

Het project is begonnen met met een fase van voorlichting waarin het project aan de gemeenschap is voorgesteld en samenwerking en toestemming is gevraagd aan de betreffende instanties. De directeurs van zowel de lagere school als de middelbare school hebben enthousiast hun samenwerking (en die van hun leerlingen) toegezegd. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor de muurschildering (aangezien deze zich op de openbare weg bevindt) en heeft “overheidsbouwvakker” ter beschikking gesteld die zonder kosten het repareren en plamuren van de muur zal coördineren.

In de volgende fase wordt gewerkt met de leerlingen van groep 6 t/m 8 van de basisschool. Tijdens deze fase nemen de kinderen deel aan een serie workshops waarin ze d.m.v de volgende activiteiten leren hun eigen cultuur te definiëren en uit te drukken:

 • Muurschilderen: Wat is een muurschildering is, geschiedenis van de muurschildering en het doel er van.
 • Cultuur: Definieer de verschillende aspecten van cultuur (eten, taal, landbouw praktijken, kleding, godsdienst, feesten, hobby's, spelletjes voor kinderen, tradities, muziek, huisdieren, mythen en legenden etc.).
 • Onderzoek naar de culturen van andere landen om de verschillen en gelijkenissen te ontdekken.
 • Het maken van een "inventaris" van de eigen cultuur d.m.v. tekeningen.
 • Onderzoek naar de geschiedenis van de gemeenschap door middel van interviews met oudere familieleden.
 • Het documenteren van literatuur (mondelinge overlevering) van de gemeenschap door middel van geïllustreerde verhalen en / of strips.
 • Het samenstellen van een woordenschat van de namen van de verschillende culturele aspecten in het Maya Kaqchikel, de plaatselijke taal die door de jongere generaties nog nauwelijks gesproken is.
 • Het uitdrukken van de eigen cultuur d.m.v. fotografie. De resultaten zullen als de basis voor het ontwerp van de muurschildering dienen.

De scholieren van de middelbare school zullen deelnemen in de volgende activiteiten: 

 • Het exact opmeten van alle panelen van de muur
 • Presentatie over muurschilderen in het algemeen
 • Presentatie over cultuur, definitie van cultuur, onderzoek naar eigen culturele waarden.
 • Technisch tekenen (ontwerp uitvergroten m.b.v een raster).
 • Het visueel uitdrukken van abstracte begrippen (hoop, dromen, liefde, angst etc.)

Na deze workshops werkt Carin aan het definitieve ontwerp voor de muurschildering, gebaseerd op de tekeningen, artikelen, ideeën en foto’s van de kinderen en jongeren.

De muur wordt met hulp van de ouders van de leerlingen volledig gerepareerd en geplamuurd. de leerlingen van de basisschool zetten de muur in de grondverf.

Vervolgens helpen de leerlingen van de middelbare school om de ontwerpen (m.b.v. rasters) op de muur aan te brengen, voordat het uiteindelijke schilderen kan beginnen onder leiding van Carin Steen en een aantal vrijwilligers.

Financiering

De totale kosten van deze 152 m2 tellende mega muurschildering bedragen 2.250 euro.

Colour4kids neemt 1.100 euro voor haar rekening. The Pollination Project 900 euro en via crowdfunding is een bedrag van 250 euro binnengekomen.

Impact en resultaat

 • Collectief werk dat de geschiedenis, tradities en verwachtingen van de gemeenschap uitdrukt.
 • De expressie van de lokale cultuur zal helpen de eenheid binnen de gemeenschap en trots op hun geschiedenis en tradities te verhogen.
 • Het leert de jeugd de geschiedenis, tradities en waarden van de gemeenschap.
 • Het zal bijdragen aan het behoud van hun eigen cultuur voor de toekomst.
 • Het verfraait de gemeenschap
 • De muurschildering wordt een herkenningspunt en mijlpaal binnen de wijde gemeente

Uitvoering
Het project is begin juni van start gegaan. Het aanbrengen van de muurschildering staat gepland  gedurende de “canicula” een droge periode tijdens het regenseizoen in de maand juli. Het schilderen zal pakweg 13 dagen duren.

Het project is te volgen via onze Facebookpagina www.facebook.com/colour4kids

Aanvullende informatie

http://www.carinsteen.com/

www.muaralarteguate.org

www.carinsteen.blogspot.com

http://www.facebook.com/carin.steen.artist

www.facebook.com/MuralArte.Antigua
 

Lees hier het eindverslag van Carin Steen:

Eindverslag muurschildering Chimachoy (pdf)