Stichting Help

Sosuakids naar School

Projecten

openbare schoolOpenbare scholen

Bekostigen van schooluniformen, schoenen en voeding voor openbare scholen via de Sosua Kids Organisatie. Het gaat daarbij om praktische steun, niet het verstrekken van gelden. Deze organisatie houdt zich bezig met de verdeling van de middelen en controle ter plaatse en wordt geleid door ondermeer Amerikanen, Canadezen en Dominicanen, allen vrijwilligers.Tevens is er controle op het daadwerkelijk naar school gaan en de resultaten.
De totale kosten per kind per jaar bedragen ca € 50,-

Daarnaast wordt een enkel veelbelovend kind de mogelijkheid geboden een universitaire studie te volgen.

 

 

 

Colegio Evangelico AsherPrivé-school

Financiële steun aan de Colegio Evangelico Asher, d.m.v. bijdrage aan inrichtingskosten, leraarsalarissen, kleding en voedsel.
Judith an Roberto Terrero, een christelijk Dominicaans echtpaar, hebben in 2006 de Colegio Evangelico Asher opgericht, een privé-school voor kinderen die voorheen op een vuilnisbelt leefden. Deze kinderen kunnen niet terecht op de openbare scholen. Omdat het geen openbare school is draagt de overheid niets bij. De kinderen krijgen op school 1 warme maaltijd per dag.
Per september 2008 staan ongeveer 200 kinderen op deze school ingeschreven.
Nadat er vanaf september 2006 een jaar lang wegens geldgebrek les werd gegeven in een groot lokaal waarvan het dak lekte, werd in september 2007 een beter onderkomen gehuurd. De verhuurder komt echter zijn verplichtingen niet na en de criminaliteit is recentelijk zo toegenomen dat de kinderen op die locatie daadwerkelijk gevaar lopen.
Daarom wordt nu naar een betere en veiligere locatie voor de school in de buurt gezocht.
In het voorjaar 2008 hebben Judith en Roberto Terrero ten behoeve van de school een stichting opgericht met de naam "Fundacion Evangelico Asher". Deze Fundacion probeerde vóór het nieuwe schooljaar in september 2008 een gebouw aan te kopen dat als school kon dienen. Hiervoor was geen geld en Judith en Roberto Terrero hebben in Sosua een benefietconcert georganiseerd, om te proberen wat geld op te halen. De koop is uiteindelijk niet doorgegaan en de grond bleek niet in eigendom te kunnen worden overgedragen.

In februari 2012 is er, dankzij een bemiddelde Canadees, een stuk grond in La Union aangekocht door de Asher Foundation ten behoeve van de Colegio Asher.
Inmiddels is, met hulp van een kerkelijke gemeenschap uit Canada, op dat terrein met de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de Colegio Asher begonnen.

Die school zal een ambachtschool worden. 

In 2015 en 2016 bouwden de Samaritans, een zeer grote liefdadigheids instelling uit Canada, drie nieuwe schoolgebouwen voor de Colegio Asher. Zo ging een droom in vervulling van de Colegio Asher. Tot die tijd is de school altijd in bar slechte onderkomens gehuisvest geweest.
Toch blijft onze hulp nog steeds hard nodig. De Colegio Asher heeft elke maand veel geld nodig om de leraarssalarissen te kunnen blijven betalen. Ook moeten boeken, schriften, schoolbordkrijt e.d. steeds weer worden aangeschaft en er moet ook eten gekocht worden voor de maaltijden die de kinderen op school krijgen.