Stichting Help

Sosuakids naar School

Geschiedenis

Hispagnola

Sosúa ligt in het noorden van de Dominicaanse Republiek, die samen met Haïti het Caribische eiland Hispaniola vormt, ten oosten van Cuba. Ondanks rijke natuurlijke bronnen heerst er in de Dominicaanse Republiek nog steeds grote armoede door corruptie en gebrek aan structuur op vele gebieden. De tegenstelling tussen arm en rijk is erg groot en de levensverwachting voor arme mensen niet hoog.
hutjes in de buurt van het Colegio  AsherOveral op straat ziet men prostitutie en nogal wat kinderen van Haïtiaanse vluchtelingen en Dominicaanse kinderen leven op vuilnisbelten. Veel arme kinderen kunnen geen onderwijs volgen. Er is weliswaar een leerplicht, maar om tot de openbare school te worden toegelaten heeft een kind een schooluniform, schoenen en leermiddelen nodig, die zelf bekostigd moeten worden. Arme gezinnen, alleenstaande ouders en wezen, kunnen dit niet betalen.
Bovendien kunnen alleen kinderen met de volledige geboortebewijzen toegang tot de openbare scholen krijgen. Mede door het ontbreken van de vereiste papieren zijn veel kinderen uit eenoudergezinnen, wezen en vluchtelingen aangewezen op opvang, geboden door privé-initiatieven.

Onze projecten richten zich dan ook op deze kwetsbare groepen in de Dominicaanse Republiek en de daar aanwezige vluchtelingen uit Haïti.

Godsdienst speelt een belangrijke rol in het leven van de Dominicanen. Op de openbare scholen vindt onderwijs plaats op katholieke grondslag; privé scholen zijn vaak protestants.