Stichting Help

Sosuakids naar School

Uw steun

Waarom uw Steun?

Onderwijs

  • is een middel om de maatschappij op den duur op een hoger plan te brengen
  • zorgt voor inkomsten
  • werkt tegen corruptie
  • werkt tegen drugs en prostitutie en criminaliteit
  • verbetert de gezondheidszorg
  • geeft besef over de kwetsbaarheid van het milieu
  • verbetert de omgang met dieren

Continuiteit

Zonder continuiteit kunnen de kinderen hun opleiding niet voltooien.
Het risico op terugkeer naar zwerven op straat, drugs en criminaliteit is dan groot.


In Nederland kregen wij allen de mogelijkheid ons te scholen. Hierdoor zijn velen van ons nu in staat anderen, die deze mogelijkheid niet hebben, te helpen.
Neem die kans!
school uniforms in the streets of Sosúa

* Hulp door vrijwilligers

Van tijd tot tijd bieden mensen uit Europa, Amerika of Canada aan om als vrijwilliger een paar weken voor onze stichting in Sosúa te werken. Dat is natuurlijk heel fijn. Wat men zich echter veelal niet realiseert is, dat de reis- en verblijfkosten geheel voor eigen rekening zullen zijn. Net zoals vele andere hulporganisaties kunnen ook wij de beperkte hoeveelheid geld, die wij uit giften krijgen niet aan dergelijke kosten uitgeven. Dit zou tot gevolg hebben dat wij daardoor minder kansarme kinderen in de Dominicaanse Republiek zouden kunnen helpen. Onze kracht is juist om de kosten zo laag mogelijk te houden en het maximaal haalbare bedrag ten gunste van het onderwijs in de Dominicaanse Republiek aan Dominicanen en Haïtianen te geven.

(De Engelse vertalingen zijn gedoneerd door Dave Calderhead en sinds november 2017 door Wien Caljouw)