Stichting Help

Sosuakids naar School

Het bestuur


voorzitter:          mr. Sylvia J.E. Berkley  tot 14 december 2018

penningmeester  drs. Jos M. de Mulder    tot 14 december 2018

secretaris:          ds. Wim van Galen      tot 14 december 2018