Stichting Help

Sosuakids naar School

Introductie

Oprichting

De Stichting Help Sosuakids naar School werd op 27 november 2007 opgericht door Sylvia Berkley. De feitelijke werkzaamheden waren al in het school kids with Sylviatweede halfjaar van 2006 gestart.

Tijdens vakantie in februari 2006 in de Dominicaanse Republiek zag Sylvia veel armoede, kinderen die blootsvoets op straat rondzwerven, seksuele exploitatie van kinderen door toeristen en andere misstanden. Na terugkeer in Nederland besloot Sylvia hulp te gaan bieden door ervoor te zorgen dat meer arme kinderen naar school kunnen gaan.

Sosua Kids Ass.

Daartoe is in Sosúa, met de Sosúa Kids Ass. contact opgenomen. Deze organisatie wordt geleid door ondermeer Amerikanen, Canadezen & Dominicanen, allen vrijwilligers.
Via die organisatie worden schooluniformen, schoenen en leermiddelen aan arme kinderen verstrekt. Iedereen moet dit aanschaffen om tot de publieke scholen toegelaten te worden en arme ouders of wezen kunnen het niet bekostigen.

Colegio Evangelico Asher

Daarnaast wordt er financiële steun aan de Colegio Evangelico Asher gegeven, d.m.v. bijdrage aan inrichtingskosten, leraarsalarissen, kleding en voedsel. Een christelijk Dominicaans echtpaar (Judith en Roberto Terrero) heeft in 2006 de Colegio Evangelico Asher opgericht, een privé-schooltje voor kinderen die voorheen op een vuilnisbelt leefden.
Op deze school worden ook Haïtiaanse vluchtelingetjes opgevangen. De kinderen kunnen niet terecht op de publieke scholen. Omdat het geen publieke school is draagt de overheid niets bij.

Hulp

Met onze hulp gaan in het schooljaar 2018-2019 inmiddels ruim 400 kansarme kinderen naar school.

De Stichting is kleinschalig, heeft geen commerciele banden en werkt met giften die grotendeels afkomstig zijn van particulieren.