Onze Financiƫn - ANBI

Colour4kids is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://anbi.nl/belastingvoordeel/

Ons RSIN (fiscaal) nummer is: 813913950

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Fondsenwerving en projectfinanciering

Het geld dat wij nodig hebben voor de uitvoering van onze projecten ontvangen wij van:

  • fondsenverstrekkende organisaties die positief reageren op subsidie- en/of  fondsaanvragen voor onze projecten.
  • scholen, kerken, serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties die sponsoractiviteiten en inzamelingsacties ten behoeve van ons of één van onze projecten organiseren.
  • particulieren en bedrijven middels eenmalige giften of structurele donaties.

Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich het hele jaar in om tijdens evenementen, beurzen, fairs en andere promotionele activiteiten het werk van onze stichting over het voetlicht te brengen.

Van projectdeelnemers wordt in de aanloop naar een project verwacht dat zij het project onder de aandacht brengen bij hun achterban voor mogelijke donaties om daarmee (een deel van) hun reis- en verblijfskosten zelf te kunnen bekostigen.

De totale vergoeding van reis- en verblijfskosten binnen een project bedragen maximaal 10% van het totale projectbudget. Alles daarboven komt voor eigen rekening van de projectdeelnemer(s). 

Voor de uitvoering van de projecten ontvangen we ook regelmatig gratis materialen en specifieke donaties die op de projectlocatie gebruikt worden voor o.a. activiteiten met de kinderen/jongeren, onderwijsdoeleinden en het aanbrengen van de muurschilderingen. 

Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding anders dan voor gemaakte kosten. Het saldo van vergoedingen aan en giften door bestuurders is de laatste vijf jaar ieder jaar nul geweest.

De bestuurders zijn alleen gezamenlijk handelingsbevoegd.

Het vermogen van de stichting bestaat alleen uit gelden op onze IBAN NL75 INGB 0000 0202 04. De rekening wordt beheerd door de penningmeester. Alle andere bestuursleden en een vrijwilliger hebben te allen tijde rechtstreeks inzicht via de ING website.                                  

Help Sosuakids naar School beoogt de kinderen die gesteund worden, meerdere jaren achtereen hun schoolopleiding te laten volgen. Daartoe is voor een periode van 2 jaar in het opgebouwde vermogen geld gereserveerd. Daarnaast is geld gereserveerd voor een bijdrage aan inventaris voor de Colegio Asher.

Hoe krijg ik inzicht in de financiële cijfers van Colour4kids?

Wanneer u inzage wilt hebben in de financiële cijfers van de afgelopen jaren, kunt u dit kenbaar maken via ons secretariaat. 

De meest recente publicaties zijn:

- Jaarrekening 2021

- Jaarverslag 2021

- Beleidsplan 2019-2021

- Hoofdlijnen actueel beleidsplan