Hoe kunt u helpen

• Als vrijwilliger inzetten tijdens promotionele activiteiten bij scholen, bedrijven, beurzen en evenementen.
• Als ambassadeur binnen uw netwerk en achterban diensten genereren en bekendheid geven aan het werk en de activiteiten van Colour4kids.
• Als teamlid door deel te nemen aan de fondsenwerving, voorbereiding en uitvoering van onze projecten.
• Als initiator van acties en evenementen waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze projecten.
• Als juniorpromotor door in je spreekbeurt, werkstuk of op een andere wijze aandacht te schenken aan Colour4kids.
• Als donateur door eenmalig bijvoorbeeld de opbrengst van een jubileum of structureel een bedrag over te maken naar Colour4kids.