Litouwen

Project 2016 - Belevingstuin voor Anders Begaafde Kinderen

 

Niet alleen ín de school voor speciaal onderwijs in Kelmé - Litouwen waait een frisse wind, maar ook de leefomgeving buiten ondergaat een ware metamorfose. Met een uitdagende omgeving met kleur-, geur-, sport- en spelelementen worden de kinderen en jongeren samen met hun begeleiders gestimuleerd om de buitenlucht op te zoeken.

Begin dit jaar is gestart met het opknappen en inrichten van het ruim een hectare tellende terrein rond de school in een veilige omgeving met ruimte voor sport & spel, leren & werken, therapie & ontspannen. "Onze leerlingen krijgen in tegenstelling tot andere scholen geen twee uur per week praktijkonderwijs, maar gemiddeld twee uur per dag", legt schooldirectrice Dalia Viliuniene uit. "Samen met onze praktijkbegeleiders willen we in de toekomst ook naar buiten kunnen om onze leerlingen te stimuleren op het gebied van bewegen, beleven en met werken in de tuin".

Bij zowel de ontwerpfase als de uitvoering van de plannen worden de docenten en leerlingen nauw betrokken. "Tijdens werkbezoeken aan Nederland en Noorwegen hebben we onder meer scholen voor speciaal onderwijs en speelplaatsen bezocht. Met het fotomateriaal zijn we thuis aan de slag gegaan om de opgedane ideeën uit te werken en in eigen beheer vergelijkbare sport- en speltoestellen in Litouwse stijl te maken. Onze vakdocent Techniek - Egidijus Visockas - is een echte ambachtsman en samen met de oudere leerlingen heeft hij inmiddels diverse toestellen, zitelementen en een prachtige bewegwijzering gemaakt!".

Nieuwe aanpak

Door de voortvarende aanpak van de nieuwe directrice trekt de school niet alleen veel publiciteit, maar heeft de school ook districtsprijzen gewonnen voor haar aanpak van de leefruimte rond de school. "Afgelopen jaar hebben we echter ook de werkmethode omgegooid'', stelt Dalia. "Voorheen was men vooral gericht op bezigheidstherapie, maar inmiddels zijn we overgeschakeld naar lesprogramma's waar per individu het niveau wordt bepaald en vervolgens wordt gekeken waar mogelijkheden liggen. Inmiddels hebben we jongeren die zelfs al een beetje Engels spreken en veel kinderen werken nu ook met de computer. Ouders zijn vaak verbaasd hoe hun kinderen zich ontwikkelen. En voor ons is het ook geweldig om de resultaten te zien".

De school stond volgens de directrice voorheen bekend als het 'rioolputje van de regio' waar ouders hun kinderen pas naar toe lieten gaan wanneer ze bij geen enkele andere school terecht konden. "Dit beeld is inmiddels volledig gekanteld. Vorig jaar hadden we al 84 leerlingen en voor komend schooljaar hebben we inmiddels 91 aanmeldingen van kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking!''.

Aanleg van een belevingstuin

"Onze leerlingen zijn niet alleen Anders Begaafd, maar hebben vaak ook traumatische ervaringen opgedaan", legt Dalia uit. ,,Uit ervaringen met de zomerkampen die we met Colour4kids in de afgelopen jaren hebben georganiseerd, weet ik dat sport & Spel, muziek, maar vooral 'kleur' de kinderen opent en los maakt van hun dagelijkse realiteit. Deze ervaringen gebruiken we nu bij onze therapeutische aanpak en ontwikkeling van de schoolomgeving."

Met de aanleg van een geur- en kleurrijke belevingstuin wordt een volgende stap gezet. "Samen met de leerlingen willen we een tuin aanleggen waar naast bloemen en kruiden ook groenten en fruit worden gekweekt. Met het werken in de tuin, het zaaien, het ontkiemen, het groei- en bloei proces en het oogsten laten we de groeicyclus met al haar facetten zien. Iedere groep krijgt de verantwoordelijkheid over een deel van de tuin en theorie lessen Groen. Met kleuren, geuren en proeven stimuleren we de zintuigen en geven we de kennis van moeder Aarde door aan onze leerlingen.''

Stapje voor stapje krijgen de plannen vorm en opent zich een nieuwe wereld voor deze Anders Begaafde kinderen die we inmiddels al ruim 10 jaar op velerlei wijze steunen vanuit Colour4kids. Grote renovatie projecten met de Van Bekkum Groep uit Amersfoort in de beginjaren werden gevolgd door o.a. zomerkampen met studenten, Kerstacties, hulptransporten en een kaarsenmakerij project; allemaal dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. De ontwikkelingen gaan nog steeds door! Mede dankzij de financiële steun van Colour4kids zijn de eerste stappen gezet bij de inrichting van de buitenruimte rond de school. En met een donatie die we mochten ontvangen van het Millennium Fonds uit Hardenberg kan nu een eerste aanzet worden gegeven voor de aanleg van de belevingstuin.

Dank jullie wel allemaal voor de hartverwarmende hulp aan deze school en de kinderen met hun fantastische begeleiders!