Team Brabant in actie voor Himba kinderen in Namibië

Tijdens hun verblijf in Namibië op de projectlocatie bij de Queen Sofia school in maart 2018 maakten Colour4kids vrijwilligers Ellen Jansen en Marij de Laat een uitstapje naar een schooltje van de Himba stam in Kaokaland. Na het ‘ervaren’ van de erbarmelijke omstandigheden waarin deze families met hun kinderen leefden, besloten zij spontaan in actie te komen!

 
De nederzetting van de Himba stam ligt middenin de bush en bestaat uit een groot aantal 'kralen'; een aantal hutten met een omheining van takken. De meeste bewoners in de nederzetting zijn Himba's. Een nomadenstam met eigen gewoontes, uitdossing en spreektaal. Allen zijn echter analfabeet. Overdag trekken ze met hun schapen, geiten en soms een enkele koe rond op zoek naar voedsel voor henzelf en hun dieren. 's Avonds gaat het vee in een omheining naast de kraal. De Nederlandse Stichting Connected to Namibia (CTN) is 3 jaar geleden een schooltje gestart in deze nederzetting om ook de kinderen van deze nomaden onderwijs aan te bieden in het snel veranderende Namibie.
 
Uit het reisverslag van Ellen en Marij:
 
“Na een nacht met hevig onweer en hoosbuien stond na maanden van droogte alles blank in de nederzetting. Alle hutten waren doorgelekt. Dekens, kleding en huisraad hingen doorweekt in de struiken om te drogen. Ook de zakken miele (meel) voor de pap waren door de stortregens doorweekt en onbruikbaar geworden. Een bizarre situatie op een plek waar normaliter nauwelijks water voorhanden is. De dichtstbijzijnde waterplek is zo’n drie kilometer verderop. Hoe krijg je kleren schoon die onder de modder zitten? En je slaapmatje?
 
De handen moeten uit de mouwen! Nieuwe zakken havermout en miele worden gehaald en een stapel broden om de eerste ellende te verzachten. Ieder kind krijgt een flinke snee brood met een honing. Gelaten gaan ze onder de boom zitten eten tot de laatste kruimel op is.
 
Dorstig lopen ze naar de uitgedroogde bedding van een poeltje waar dankzij de hoosbuien nu water is staat. Liggend op hun buik drinken ze van het brakke water. Hoe heerlijk, maar hoe gevaarlijk! Geiten-, schapen-, honden- en menselijke uitwerpselen worden in het water meegevoerd. Wat zijn daarvan de consequenties? De kinderen zien er gezond, levenslustig en vrolijk uit, maar bij navraag blijkt echter dat toch veel kinderen sterven aan tbc, cholera en andere besmettelijke ziektes door onder meer vervuild water.
 
Na overleg met de inspecteur van de regio wordt toegezegd dat de overheid gaat zorgen voor een stenen regeringsschooltje en een waterput zal slaan voor deze nederzetting. Wij beloven samen met CTN ons best te gaan doen om geld in te zamelen voor de aanschaf van een waterpomp en zonnepanelen zodat de nederzetting hiermee elektra en schoon drinkwater krijgt. De kosten voor dit project bedragen ongeveer 5.000 euro. Wij gaan ervoor!!!”.
 
Na terugkomst in Nederland vertelden Ellen en Marij hun verhaal aan familie, vrienden en kennissen. Spontane acties werden op touw gezet en inmiddels zijn dankzij café de Bommel uit Breda en stichting Bier & Ballen respectievelijk 500 euro en 1.930 euro binnengekomen voor de Himba kinderen uit  Ombyarundo in Namibie. 
 
Dankie, dankie … op zijn Afrikaans … voor jullie inzet en bijdrage aan dit prachtige project … waarmee we op de helft zijn van het benodigde bedrag!
 
Helpt u ook mee !?