Doneren

Om uw donatie voor de volle 100% te kunnen besteden, gaat onze voorkeur uit naar een rechtstreekse transactie via ons rekeningnummer NL75 INGB 0000 020204 t.n.v. Colour4kids in Amsterdam

Wilt u de donatie bestemmen voor een specifiek project of activiteit dan kunt u dit aangeven bij de overschrijving.

Uiteraard kunt u ook online donerenmaar realiseer wel dat in dat geval 8% verwerkingskosten worden ingehouden op uw donatie.

Klik voor online doneren op de volgende link

Online Doneren Colour4kids

Periodieke schenking

Wanneer u ons vijf jaar of langer met een vast bedrag steunt, is uw gift aftrekbaar van de belasting. Hiervoor is een schriftelijke overeenkomst nodig tussen u en Stichting Colour4kids.

Sinds kort is het opmaken van een notariële akte voor een periodieke schenking niet meer nodig.

Klik op onderstaande link om de periodieke overeenkomst te downloaden en te printen:

Periodieke overeenkomst Gift in Geld (pdf)

Wilt u meer informatie van de Belastingdienst klik dan op de volgende link:

Info Belastingdienst Periodieke overeenkomst voor Goede Doelen 

U kunt uiteraard ook contact opnemen met ons om dit samen met u te regelen. 

ANBI

Colour4kids is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://anbi.nl/belastingvoordeel/

Ons RSIN (fiscaal) nummer is: 813913950

Ons KvK nummer is: 34159861

Stichting Colour4kids is statutair gevestigd op de Weteringstraat 27, 1017 SL Amsterdam.