Hinkelen met passie

In een tijd waarin de aanwezigheid van computers in de klas al lang niet meer als vreemd wordt ervaren, komen we op straat of op het schoolplein nog steeds de met krijt getekende hinkelbanen tegen. Iedere volwassene zal met weemoed terugdenken aan de tijd dat hij of zij  deelnam aan dit jaarlijks terugkerende fascinerende spel.  De vorm en bijpassende regels zijn in ons geheugen gegrifd en we zouden nog moeiteloos aan dit 'ritueel' kunnen deelnemen.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het hinkelspel een mondiaal verschijnsel is. Het spel heeft een aantal basisvormen die in de hele wereld hetzelfde zijn en ook de spelregels die de kinderen gebruiken, vertonen grote overeenkomsten. De banen worden met een stok in het zand getekend of met krijt op stenen gekrast. Kinderen zijn zich doorgaans niet bewust van de diepere betekenissen van het spel, maar genieten er volop van en groeien zo spelenderwijs in de maatschappij van de volwassenen. 

Vanwege het universele karakter van het hinkelen is dit spel een ideaal middel om kinderen uit verschillende werelddelen met elkaar in contact te brengen. Colour4kids gebruikt daarom het oude hinkelspel als middel om kinderen van scholen in Nederland te verbinden met de kinderen in ontwikkelingslanden.

Hoe werkt het ...

Door als school deel te nemen aan het hinkelbanenproject kunnen Nederlandse kinderen hun leeftijdsgenootjes in het verre buitenland helpen om bijvoorbeeld materialen te kopen om te kunnen tekenen, instrumenten aan te schaffen om muziek te maken of verf te kopen om hun leefomgeving op te vrolijken.  

Colour4kids vrijwilliger Ellen Jansen heeft in dit hinkelbanenproject zowel in Nederland als in het buitenland een spilfunctie en kan alles vertellen over de mogelijkheden die het hinkelbanenproject biedt voor uw school en hoe u als school op deze wijze kleur kunt brengen in het leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. 

Startpunt van een hinkelbannproject zijn acht grote kleurrijke doeken met verschillende hinkelbanen zoals de Wereldhinkelbaan, het Slakkenhuis en een Waterhinkelbaan van de kunstenaars Nel Verhoeven en Fe Bazelmans. De kinderen zullen genieten van deze prachtige kunstwerken! Geïnspireerd door de kleurrijke doeken gaann ze zelf tekenen, ontwerpen, spelen, zingen en natuurlijk ook hinkelen. Spelenderwijs beelden ze  hun persoonlijke dag of weekcyclus uit en vertellen daarbij hoe hun leven er uit ziet en wat hen bezighoudt.  

Hinkelen met passie 

Het Hinkelbanenproject kan ook ingezet worden als middel om geld in te zamelen voor één van onze projecten. Denk daarbij aan een hinkelestafette in plaats van het 'rondjes lopen om de school' of een expositie met veiling van de individuele hinkelbanen met het unieke beeldverhaal van de kinderen.  En zo zijn er tal van sponsormogelijkheden te bedenken waarbij hinkelen het uitgangspunt is ...  

Een stukje geschiedenis

Wat betekenen de hinkelbanen? Gaat het hier om een oud en universeel geheim, dat alleen nog overgeleverd wordt via (krijt)lijnen van de kinderen? Of valt deze activiteit onder de noemer kinderspelen, spelenderwijs ontstaan uit de natuurlijke drang van kinderen ‘all over the World’ samen een spel te spelen.

Cultureel antropologen verwijzen naar de culturele achtergronden van het hinkelbaanspel en de oeroude symboliek. Volgens de één zou het ontstaan zijn uit een wereldse cultuur, anderen vonden weer sporen bij godsdienstige culturen. Ook zou het spel een link hebben met rituele activiteiten en handeling en zo een cyclus verbeelden, vaak gebonden aan kalender of jaargetijden. Pedagogen stellen echter dat bij spelen in 't algemeen de ontwikkeling van het emotionele en sociale gedrag centraal staat. Een spel geeft een kind de mogelijkheid om uiting te geven aan zijn belevingswereld. Sociale interactie speelt daarbij een belangrijke rol.

Kortom: het blijft gissen naar de oorsprong van het eeuwenoude hinkelspel. Eén zekerheid hebben we; in alle werelddelen wordt er nog steeds genoten van dit fascinerende kinderspel! En wat is nu mooier om juist dit spel te gebruiken om kinderen wereldwijd met elkaar in contact te brengen en elkaar spelenderwijs hulp te bieden.