Namibië

Project 2018 / 2019 - Schoon drinkwater en Zonnepanelen voor de Himba stam

 
Tijdens hun verblijf in Namibië op de projectlocatie bij de Queen Sofia school in maart 2018 maakten Colour4kids vrijwilligers Ellen Jansen en Marij de Laat een uitstapje naar een schooltje van de Himba stam uit Ombyarundo in Kaokaland. Na het ‘ervaren’ van de erbarmelijke omstandigheden waarin deze families met hun kinderen leefden, besloten zij spontaan in actie te komen! 
 
De nederzetting van de Himba stam ligt middenin de bush en bestaat uit een groot aantal 'kralen'; een aantal hutten met een omheining van takken. De meeste bewoners in de nederzetting zijn Himba's. Een nomadenstam met eigen gewoontes, uitdossing en spreektaal. Allen zijn echter analfabeet. Overdag trekken ze met hun schapen, geiten en soms een enkele koe rond op zoek naar voedsel voor henzelf en hun dieren. 's Avonds gaat het vee in een omheining naast de kraal. Stichting Connected to Namibia (CTN) is 3 jaar geleden een schooltje gestart in deze nederzetting om ook de kinderen van deze nomaden onderwijs aan te bieden in het snel veranderende Namibie.
 
Uit het reisverslag van Ellen en Marij:
 
“Na een nacht met hevig onweer en hoosbuien stond na maanden van droogte alles blank in de nederzetting. Alle hutten waren doorgelekt. Dekens, kleding en huisraad hingen doorweekt in de struiken om te drogen. Ook de zakken miele (meel) voor de pap waren door de stortregens doorweekt en onbruikbaar geworden. Een bizarre situatie op een plek waar normaliter nauwelijks water voorhanden is. De dichtstbijzijnde waterplek is zo’n drie kilometer verderop. Hoe krijg je kleren schoon die onder de modder zitten? En je slaapmatje?
 
De handen moeten uit de mouwen! Nieuwe zakken havermout en miele worden gehaald en een stapel broden om de eerste ellende te verzachten. Ieder kind krijgt een flinke snee brood met een honing. Gelaten gaan ze onder de boom zitten eten tot de laatste kruimel op is.
 
Dorstig lopen ze naar de uitgedroogde bedding van een poeltje waar dankzij de hoosbuien nu water is staat. Liggend op hun buik drinken ze van het brakke water. Hoe heerlijk, maar hoe gevaarlijk! Geiten-, schapen-, honden- en menselijke uitwerpselen worden in het water meegevoerd. Wat zijn daarvan de consequenties? De kinderen zien er gezond, levenslustig en vrolijk uit, maar bij navraag blijkt echter dat toch veel kinderen sterven aan tbc, cholera en andere besmettelijke ziektes door onder meer vervuild water.
 
Wanneer de inspecteur van de regio op uitnodiging van CTN langskomt, stelt hij vast dat het primitieve schooltje in de nederzetting bestaansrecht heeft. Zestig kinderen zijn nu al ingeschreven en komen naar school. Van ruim 140 kinderen moeten de ouders nog overgehaald worden om hun kinderen ook naar school te sturen. Dit betekent nu al dat de aanvraag om een stenen regeringsschooltje te bouwen, zal worden gehonoreerd en dat financiële ondersteuning vanuit de overheid verwacht kan worden. Daarmee komen ook andere voorzieningen zoals het slaan van een waterput in zicht voor deze nederzetting.
 
Wij beloven de inspecteur ons samen met CTN sterk te gaan maken voor zonnepanelen en een waterpomp zodat met elektra en schoon drinkwater de leefomstandigheden sterk verbeterd zullen worden." 
 
De kosten voor dit project zijn begroot op ongeveer 5.000 euro. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Connected to Namibia. Team Breda voert actie om dit bedrag bij elkaar te krijgen.