Bulgarije

Project 2017 - Bulgarije: "Van Snoezelen naar Doedels"

Begin mei 2017 gaat een team van Colour4kids bestaande uit onze projectbegeleider Hetty Bosch en Deskundige Doedels Methodiek Heleen Bense aan de slag in Bulgarije bij een gespecialiseerd opvanghuis voor kinderen met een meervoudige beperking in Pleven; een stad in de Donauvallei in het noorden van Bulgarije op pakweg 50 kilometer van de Roemeense grens en zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Sofia.

In Pleven is in het verleden een Snoezelruimte ingericht met hulp van een buitenlandse hulporganisatie. Het gebruik van deze ruimte is echter niet optimaal en de vraag is of wij willen kijken naar een uitbreiding van de mogelijkheden en aanpassingen richting een echte belevingsruimte. Voor de aangeboden Doedels trainig is met name grote belangstelling vanuit het behandelteam van artsen, therapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden. 

Van Snoezelen naar Doedels

Snoezelen is een samentrekking van de woorden  snuffelen en doezelen. In snoezelruimtes worden kinderen met ZEVMB (Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen)uitgenodigd om met licht- en geluidseffecten, geur- en tastmaterialen, actief te worden  en contact te maken waarbij hun zintuigen worden geactiveerd.

Het snoezelen is in de jaren zeventig in Nederland binnen de 's Heeren Loo Zorggroep, die mensen met een verstandelijke beperking opvangt, ondersteunt en begeleid, ontwikkeld door  Ad Verheul en inmiddels wereldwijd een begrip in meer dan 26 landen. Voor het Snoezelen is een speciale belevingsruimte wenselijk. De inrichting van de ruimte en het werkmateriaal is veelal erg prijzig, maar met opleiding en inzet van medewerkers en vrijwilligers zijn prachtige resultaten te bereiken om het welzijn en levenskwaliteit van ZEVMB kinderen en jongeren te verhogen.

Doedels is een meer praktische methode om ZEVMB kinderen het leven actiever te laten beleven. Veel van de activiteiten uit het dagelijks leven overkomt ze en gaat aan hen voorbij. Met herkenbare materialen stimuleert de meer actieve methode Doedels met name de zintuigen. Activiteiten en materialen uit het dagelijks leven staan centraal bij Doedels en de benodigde materialen zijn meestal eenvoudig en goedkoop verkrijgbaar of op kunstzinnige en creatieve wijze te realiseren.

Doedels sluit sterk aan bij de belevingswereld van ZEVMB kinderen. Uitgangspunt is dat om de kinderen actief te betrekken bij alle dagelijkse handelingen, verzorging en leefomgeving. Materialen die inventief ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld een afwasteiltje, sop, zeem, stofzuiger, plumeau en vergiet. Naast deze huishoudelijke attributen zijn voel- en tastmaterialen eveneens uitstekend geschikt om mee te werken. De zintuiglijke ervaringen die hiermee worden geprikkeld sluiten aan bij het niveau en de belevingswereld van de kinderen.

De recent ontwikkelde Doedels methodiek is eveneens ontwikkeld binnen de 's Heeren Loo Zorggroep door Heleen Bense en Marianne van Vuuren. Beiden hebben een Colour4kids team getraind om deze werkmethode te kunnen introduceren in Roemenie. De methode werd daar heel positief ontvangen door zowel de kinderen als de begeleiders en is aansluiten ingevoerd als onderdeel van de opleiding voor medewerkers in de gehandicapten zorg.

Heleen Bense is inmiddels met pensioen en wil als vrijwilliger in samenwerking met Colour4kids graag haar expertise inzetten voor ZEVMB kinderen in het buitenland. Doedels is volgens haar een creatieve en eenvoudig te introduceren methode waarbij voor verplegend en verzorgend personeel nog een wereld te winnen valt. Met name het creatieve aspect is heel verrassend ... er valt zoveel te beleven aan bijvoorbeeld een wasteiltje!

Aanpak

Dit kleinschalige,educatieve project is met een gering budget te realiseren terwijl de impact groot is. Betaalbare oplossingen bieden en verbindingen maken is helemaal van deze tijd. Naast theorie is het zelf ervaren van de werkwijze de aanpak tijdens de trainingen. Hiermee gaat de Doedels methode echt leven. 

Doedels introduceren in Bulgarije is voor Heleen een bijzondere ervaring. Zij hoopt inzicht te verschaffen in de uitgangspunten en visie van Doedels werkmethode om uiteindelijk de individuele aandacht voor ZEVMB kinderen te bevorderen.

Voor de  Doedels methode is een handboek beschikbaar waarbij gewerkt wordt aan de hand van twaalf thema's, een duidelijk stappenplan met veel voorbeelden uit de praktijk en  theoretische onderbouwing.

De trainingen bieden wij in de periode 8 t/m 13 mei aan in dagdelen aan kleine groepen. Zelf doen en zelf ervaren staan centraal. De methode wordt op een ludieke, theatrale manier gepresenteerd om de deelnemers te enthousiasmeren en zich veilig te laten voelen in de groep. De deelnemers  worden uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen. De opgedane ervaringen worden vervolgens ge-evalueerd.   

Door jezelf beperkingen op te leggen op het gebied van gehoor, zicht of tast ontdek je hoe het is om indrukken en prikkels die zintuigelijke en emotionele reacties oproepen te ervaren.  Hierdoor wordt direct zichtbaar op welke manier de materialen aangeboden kunnen worden en hoe belangrijk het is om het kind te blijven observeren om telkens een inschatting te kunnen maken of de prikkel een positieve reactie oproept.

De verkorte  theoretische basis  van de Doedels werkmethode is inmiddels vertaald naar het Bulgaars en de deelnemers worden voor hun deelname aan de training gehonoreerd met een Doedels certificaat.

Doel

Wij willen graag  in de praktijk laten zien dat deze innovatieve Doedels methode een betaalbaar en inpasbaar alternatief biedt aan ZEVMB kinderen, waar ook ter wereld, om hen met plezier te activeren en betrokken te laten zijn in hun dagelijks leven.

Een wenselijke en niet te onthouden kennisbron voor hen die dagelijks betrokken zijn en omgaan met ZEVMB kinderen. Hen het  inzicht verschaffen en laten ervaren hoeveel invloed dagelijkse handelingen en gebruik van materialen prikkels opleveren die van invloed zijn op onze zintuigen, stemmingen en onze fantasie is een verrijking!

Klik op onderstaande link voor het projectverslag en de foto's

https://www.facebook.com/Colour4kids/posts/756675117846975