Scholen Dominicaanse Republiek in actie voor een schoner milieu

Ook in de Dominicaanse Republiek is men zich bewust van de wereldwijde milieu- en klimaatproblemen en het feit dat dit een andere houding vereist van de mens.

Een deugdelijk systeem van afvalinzameling ontbreekt echter in grote delen van de Dominicaanse Republiek waardoor veel afval in de natuur belandt of via de rivieren wordt geloosd in de oceaan. 

Opruimen en recyclen van afval staat inmiddels ‘gelukkig’ op de politieke agenda met als gevolg dat in de noordelijke provincie Puerto Plata het project ‘Puerto Plata Recicla’ is gelanceerd. Een deel van dit project is gericht op het onderwijs, om aan kinderen en ouders uit te leggen dat milieuvervuiling desastreus is voor hun leefomgeving en toekomstperspectief.

De Colegio Asher - een school waar Help Sosuakids al jarenlang hulp biedt - neemt  actief deel aan ‘Puerto Plata Recicla’ en heeft het project opgenomen in het onderwijsprogramma. Enkele jaren geleden is al op initiatief van de schoolleiding een illegale stortplaats vlakbij de school opgeruimd met hulp van de leerlingen en ouders. Inmiddels wordt deze locatie echter opnieuw volgestort met afval vanuit de naastgelegen sloppenwijk ...

Onderwijs en bewustwording is de sleutel om ook hiervoor een structurele oplossing te vinden. Wij willen hier graag een steentje aan bijdragen middels lokale en internationale samenwerking. Een oplossing voor het huidige milieu- klimaatprobleem is essentieel voor een schone en leefbare toekomst!