Renovatie therapiegebouw Ecuador in volle gang

Colour4kids is in Ecuador betrokken bij de renovatie van het therapiegebouw bij het Child 'N Family centrum van de Nederlandse hulporganisatie Daniƫlle Children's Fund (DCF) in Ambato. Medio oktober 2011 reist een team van Colour4kids af naar Ecuador om hulp te bieden bij de afronding van dit renovatieproject.

DCF zet zich in voor kansarme kinderen en hun families in Ecuador en Nepal. Dat doen zij door middel van Child ’N Family centra waar lokale teams diensten verlenen op educatief, medisch en sociaalpsychologisch vlak. Vanuit Nederland werkt DCF alleen met vrijwilligers, die zich volledig belangeloos inzetten. Het Child 'N Family centrum in de Andes stad Ambato werkt nauw samen met de verschillende overheidsinstanties op het gebied van kinderbescherming.

Het Child'N Family centrum biedt twee programma’s:

* Familiediensten d.m.v. Systeemtherapie – Begeleiden van kansarme kinderen en de disfunctionele families waar ze deel van uitmaken. Terwijl de kinderen gewoon thuis blijven wonen, wordt het hele gezin begeleid op met name sociaalpsychologisch vlak. Door het toepassen van de systeemtherapie in privé sessies, familietherapieën en groeps workshops, ontstaat er uiteindelijk een gezonde omgeving waarin de kinderen bij hun eigen biologische familie kunnen opgroeien. Elk jaar ontvangen zo’n 80 families de diensten van dit programma.

* Tijdelijke Institutionele Opvang – Speciale bescherming, inclusief onderdak, eten, onderwijs en zorg, voor kinderen die vanwege hun extreme risicosituatie bij ons worden geplaatst. Zodra een kind binnenkomt, onderzoekt het technische team van psychologen, therapeuten en sociaal werkster zijn of haar familieachtergrond. Ons uiteindelijke doel is namelijk altijd het herenigen van het kind met de biologische familie. Per kalenderjaar worden er zo’n 30 jongens en meisjes opgevangen in het centrum en daarna nog doorbegeleid in hun thuissituatie totdat de familie volledig zelfstandig kan functioneren.

Renovatieproject Ambato

De individuele behandelingen, familietherapieën en groepsworkshops worden uitgevoerd in het therapiegebouw en zijn van onschatbare waarde voor het begeleiden van de kinderen en hun families totdat ze weer onafhankelijk kunnen functioneren. 

Het therapiegebouw bij het Child'N Familycentrum in Ambato verkeerde echter in slechte staat. DCF besloot daarom een projectplan te maken voor renovatie en herindeling van het gebouw. Samen met een plaatselijke architect en aannemer werd een stappenplan ontwikkeld waarin de  prioriteiten zijn aangegeven voor de reconstructie van het therapiegebouw. In de eerste fase is inmiddels het dak vernieuwd inclusief een deel van de patio met open wachtruimte en de toiletten. Tijdens de tweede fase, die nu in volle gang is, volgen de herindeling van het gebouw met de nodige verbeteringen, zodat de ruimtes optimaal gebruikt kunnen worden voor therapieën en workshops.

Voor de derde fase is een beroep gedaan op de hulp Colourkids. Dit omvat:

* financiering van het verfwerk aan binnen en buitenzijde van het therapiegebouw

* financiering van het tegelwerk bij de nieuwe entree

* aanbrengen van inspirerende muurschilderingen 

* ondernemen van activiteiten met de kinderen
* kennisuitwisseling op het gebied van Beelden Vorming & Educatie met de begeleiders ter plaatse 
* hulp bieden bij het inrichten van nieuwe ruimtes 

Colour4kids team 

Het Colour4kidsteam dat medio oktober in Ecuador aan de slag gaat, wordt gevormd door de vrijwilligers Ellen Jansen (Ulvenhout) en Marij de Laat (Breda). Ellen Jansen is voormalig consulent Beeldende Kunst voor het basisonderwijs in de provincie Noord Brabant en Marij de Laat is docent Beeldende Vakken bij het VMBO De Rotonde in Breda. Beiden maakten in 2010 reeds deel uit van het Colour4kids team dat actief was bij de weeshuizen in de regio Kontum in Vietnam. Het project in Ecuador is hen op het lijf geschreven!