Colour4kids in actie voor project SAM in Kenia

SAM staat voor ‘Single African Moms en hun kinderen en is een project onder de ANBI stichting e-Progress, die meerdere programma’s voor kwetsbare mensen in Oost-Afrika uitvoert.

De initiatiefnemers van project SAM, Anne van Campenhout en Floor Koomen, zijn regelmatig werkzaam in Afrika en worden daar telkens geconfronteerd met veel onrecht en armoede bij met name alleenstaande moeders en hun kinderen. Het gaat doorgaans om sterke vrouwen die gezien hun persoonlijkheid goed zouden kunnen slagen, maar die om uiteenlopende redenen onnodig slachtoffer zijn geworden van een snel veranderend en traditioneel ingesteld continent.

Op dit moment is dringend schoolgeld nodig voor de kinderen Hatem (10), Megan (4), Dolly Achieng (5), Ryan (7) en Zaina (10) van moeders binnen het project SAM. Voor ieder kind is 20.000 Keniase shilling - een kleine 180 euro - nodig voor de verplichte schoolcontributie, het schooluniform en lesmateriaal. Onderwijs is essentieel voor een betere toekomst voor deze kinderen en hun families! 

Helpt u de mee!? Ieder bedrag is welkom! Doneren kan via NL75 INGB 0000 020204 t.n.v. Colour4kids o.v.v. SAM.

Kijk voor meer info op de website www.eprogress.nl/sam