Colour4kids doneert 4.500 euro aan Schoon Drinkwater project Namibië

Dankzij de inzet van onze Colour4kids vrijwilligers Ellen Jansen en Marij de Laat kon middels sponsoractiviteiten van Books4life in Tilburg, stichting Bier & Ballen en Café De Bommel in Breda onlangs een bedrag van 4.500 euro gedoneerd worden aan stichting Connected to Namibia uit Nuenen. Dit bedrag is bestemd voor een schoon drinkwater en zonne-energie project ten behoeve van een aantal nomadische stammen in het Noordwesten van Namibië.

Ellen en Marij verbleven in maart 2018 op de projectlocatie bij de Queen Sofia school in Namibië waar op dat moment onder meer met financiële hulp van Colour4kids een hostel met keuken en eetzaal werden gebouwd om kinderen die te ver van school woonden onderdak te bieden. Tijdens hun verblijf bezochten Ellen en Marij de nederzetting en de school van de Himba stam in Kaokaland. Na het zien van de erbarmelijke omstandigheden waarin deze families met hun kinderen leefden, besloten Ellen en Marij spontaan in actie te komen!

Onderwijs had jarenlang geen prioriteit voor deze nomaden. Men trok van plaats naar plaats, daar waar voedsel was voor hun vee. Inmiddels zijn ook zij tot de conclusie gekomen dat onderwijs een belangrijke schakel is naar een betere toekomst. Niet elk kind kan immers veehoeder worden en goede weidegronden worden schaarser en schaarser. Onderwijs voor de kinderen is dan ook een logische keuze voor het zicht op een betere toekomst.

Stichting Connected to Namibia heeft daarom in dit nomadengebied drie jaar geleden een school opgezet. Het grote probleem daar is echter het ontbreken van  schoon drinkwater. Nu haalt men het water nog uit een natuurlijke bron waar ook het vee water van drinkt … en tevens bevuilt … waardoor regelmatig kinderen sterven aan tbc, cholera en andere besmettelijke ziektes.

Met het bedrag van Colour4kids, dat door Wilde Ganzen wordt verdubbeld, gaat stichting Connected to Namibia in samenwerking met de Namibische overheid binnenkort  een waterput boren en een pompinstallatie plaatsen die functioneert op zonne-energie. En met de aan te schaffen zonnepanelen kan ook de school in de toekomst worden voorzien van de benodigde elektriciteit.

… een uiterst zinvol en veelzijdig project dat door een prachtige samenwerking kan worden gerealiseerd! Dank aan allen die een steentje hebben bijgedragen!