Colegio Asher blij met nieuwe tablets

Dankzij een inzamelingsactie van Help Sosuakids heeft de Colegio Asher onlangs 14 nieuwe 7 inch tablets kunnen aanschaffen.

Het Dominicaanse Ministerie van Onderwijs biedt momenteel via speciale online lesprogramma’s de mogelijkheid om thuis onderwijs te volgen. Voor kansarme kinderen in achterstandswijken die naar de Colegio Asher komen, bleek het volgen van online onderwijs echter een probleem vanwege het ontbreken van zowel wifi als tablets.  

Middels de actie van Help Sosuakids konden de noodzakelijke tablets worden aangeschaft en volgen kinderen op school nu in groepjes de online lessen waarmee de leerachterstand weer ingelopen kan worden.

De Colegio Asher en Help Sosuakids bedanken alle donateurs die een steentje hebben bijgedragen aan het slagen van deze actie!