Friends & more

In de afgelopen vijftien jaar hebben wij in ruim twintig landen met talloze projecten en activiteiten hulp en toekomst geboden aan kwetsbare kinderen in vaak uitzichtloze situaties. Dit konden we doen door samen te werken ... met ú … met scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ... met collega organisaties ... én met de mensen op de projectlocaties!

Colour4kids wordt gedragen door een klein en enthousiast bestuur. Helaas kunnen we niet alles oppakken wat op ons pad komt. Telkens moeten we  keuzes maken en prioriteiten stellen. De wereld om ons heen verandert continue en dat betekent ook dat wij onze koers regelmatig verleggen.

Voelt u zich ook verbonden met al die kinderen die 'buitenspel' staan … wordt dan Vriend van Colour4kids.

Met een bijdrage van 15 euro per jaar helpt u mee om veilig onderdak en toekomstperspectief te bieden aan kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Via onze website en Facebook pagina houden wij op de hoogte van al onze projecten en activiteiten. Ook ontvangt u speciale vriendenaanbiedingen van bedrijven en organisaties die ons een warm hart toe dragen.

Vriend van Colour4kids wordt u door ons een mail te sturen met vermelding van uw naam en adresgegevens ... en uw bijdrage over te maken naar NL75 INGB 0000 020204 van stichting Colour4kids in Amsterdam.

 

Let's colour the world ... together!

 

Hassan Taleï - Jos Ruijs - Erik van Middendorp